նուռ գինի

ծավալ – 0.75 լ
Հակում խմիչքը նկատմամբ բովանդակության 12% 16%