Baikal 0,33 լ

Բաղադրությունը `ջուր, շաքար 80%, 20% ասպարտամ, կիտրոնաթթու, գույն ու բույր է բնական հյութերի խտանյութ, ածխածնի երկօքսիդ

Սննդային արժեքը, ածխաջրածին գրամ (100 գ) 8.4

Էներգետիկ արժեքը, կկալ (100 գ) 33.6