ծիրան գինի

ծավալ `0.75 լ
Հակում խմիչքը նկատմամբ բովանդակության 12% 16%