Թագավորությունը Կիլիկիայի

Հունարեն «Κιλικία » թարգմանաբար նշանակում է Կիլիկիա, որը նաև հայտնի է որպես Կիլիկիա Հայկական Թագավորություն, մի փոքր լեռնային երկիր է։ Այն բավականին հայտնի էր Մերձավոր Արևելքում Տիգրան Մեծ Արքայի թագավորության ժամանակահատվածում։

Կիլիկիայի թագավորը, ով իշխում էր Տարսոնում, կարողացել է պահպանեՙլ որոշակի անկախություն պարսիկներից ու ընդլայնել իր ազդեցությունը ընդհուպ մինչև Կապադոկիա և Պամֆիլիա։

Ժամանակի ընփացքում, քաղաքական անորոշության աճող ֆոնի վրա թափառող հովիվների պահանջները հանգեցրին Կիլիկիայի հարավայի մասերի, ափամերձ տարաքծների ձմեռային արոտավայրերի վերածման, որտեղ ավելի ու ավելի պակաս բնակչություն էր մնում։ Միայն 19֊րդ դարում քոչվորական կյանքի վերացմանը զուգահեռ հողագործությունն այս հատվածում կրկին վերականգնվեց։